Chào mừng bạn đến với Tìm Vàng!

Tham gia cuộc thi Tìm Vàng của chúng tôi để có cơ hội giành được các đồng tiền Vàng.

Một Cuộc thi.
Tìm Vàng.
Một Quy tắc.
Giao dịch Kim loại Quý.
Một Mục tiêu.
Dẫn Đầu.
100 Đồng tiền Vàng.
20 Người chiến thắng.

Cách Giành chiến thắng:

Tham gia cuộc thi Tìm Vàng của chúng tôi để có cơ hội giành được các đồng tiền Vàng.

1. Giao dịch Vàng,
Bạc hoặc Bạch kim.

2. Thu thập Điểm.

3. Giành Đồng tiền Vàng!

Giao dịch Kim loại Quý để có cơ hội
giành được các đồng tiền bằng Vàng.

Theo dõi hiệu suất của bạn và đưa nó lên hàng đầu. Việc giành được
vàng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Khoảng thời gian diễn ra Tìm Vàng:

Bắt đầu ngày 22 tháng Hai 2021 cho đến 23 tháng Ba 2021

Days
Hours
Min
Sec

Bảng thành tích

Tham gia cuộc thi Tìm Vàng của chúng tôi để có cơ hội giành được các đồng tiền Vàng.

Stand by

Rank
Account ID
Points
You win
1
1007511
1219
20
2
252437
860
15
3
252437
760
14
4
372290
733
12
5
1001419
576
10
6
1001529
499
6
7
385629
354
5
8
111662
352
4
9
76751
319
2
10
86146
299
2
11
294920
262
1
12
1011328
249
1
13
1007511
225
1
14
134518
209
1
15
43379
205
1
16
121350
196
1
17
128727
186
1
18
386482
169
1
19
237935
131
1
20
53342
131
1