Samee Isbadel

Ramadan waa bisha soonka, salaada, astaanta, bulshada iyo waxsiinta dadka baahan.
Sidaas darteed, bishan waxaynu u ganacsaneynaa isbadel wanaagsan. 

Waxaanu rajeynaynaa inaan siino 1000 cuntooyin ah dadka baahan.
Waana markaad muhiimka tahay markani

Ganacso oo naga caawi inaan gaadhno 1000!
Talaabooyin yar ayaa sameeya isbadel weyn.